Spa & Beauty Salon Lot-navigator

Условия за ползване

Условия за ползване
Това потребителско споразумение (наричано по-долу „Споразумението“) урежда взаимоотношенията между собственика на Lot-navigator.com (оттук нататък Lot-navigator или Администрацията), от една страна, и потребителя на сайта, от друга.
Lot-navigator не е медиен сайт.

Използвайки сайта, вие се съгласявате с условията на това споразумение.
Ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не използвайте сайта за лотария!

Предмет на споразумението
Администрацията предоставя на потребителя правото да публикува следната информация на сайта:

Предмет на споразумението
Администрацията предоставя на потребителя правото да публикува следната информация на сайта:
- Текстова информация

Права и задължения на страните
Потребителят има право на:
- търсене на информация в сайта
- получаване на информация на сайта
- използвайте информацията за сайта за лични нетърговски цели

Администрацията има право:
- по ваша преценка и необходимостта от създаване, промяна, отмяна на правила
- ограничаване на достъпа до всякаква информация на сайта

Потребителят се задължава:
- не нарушавайте работата на сайта
- не използвайте скриптове (програми) за автоматизирано събиране на информация и / или взаимодействие със сайта и неговите услуги

Администрацията се задължава:
- поддържат работата на сайта, освен в случаите, когато това е невъзможно по независещи от администрацията причини.
- защита на информация, разпространението на която е ограничено или забранено от закона, чрез издаване на предупреждение или изтриване на потребителския акаунт, който нарушава правилата

Отговорност на страните
- потребителят носи лична пълна отговорност за разпространяваната от него информация
- администрацията не носи никаква отговорност за точността на информацията, копирана от други източници
- администрацията не носи отговорност за несъответствието между очакваните от Потребителя услуги и реално получените услуги
- администрацията не носи никаква отговорност за услугите, предоставяни от трети страни
- в случай на непреодолима сила (военни действия, извънредно положение, природно бедствие и др.), Администрацията не гарантира безопасността на информацията, публикувана от Потребителя, както и непрекъсната работа на информационния ресурс

Условия на споразумението
Настоящото споразумение влиза в сила при всяко използване на този сайт.
Споразумението е валидно за неопределено време.
Администрацията си запазва правото да промени едностранно това споразумение по свое усмотрение.
При всяка промяна на това споразумение администрацията ще уведомява потребителите по удобен начин.